csomori_kbpe

Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Csömöri ÖTE)

A tűzoltók fő feladata menteni az emberek testi épségét, anyagi javait a tűzoltás, a műszaki mentés, és a katasztrófa védelem során. Ezenkívül fontos a sürgősségi elsősegély nyújtás, a tűzmegelőzési ismeretterjesztés, a tűzvédelmi oktatás, és az utánpótlás nevelés is. Egyesületünk Tűzoltó Tagozata 2013.01.19-én alakult, I.-es kategóriában végezzük önkéntes munkánkat.

Bővebben

Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (CSKBPÖTE)

Az egyre újabb kihívásoknak is megfelelve a Csömöri emberek szolgálatában hatékony bűn- és balesetmegelőző, tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységet kívánunk végezni, ezenkívül 24 órán keresztül elérhető defibrillátorral, kezeléséhez képzett emberekkel rendelkezünk.

Egyesületünk alapszabálya ITT olvasható.

Egyesületünk adatai

Cím

2141. Csömör, Bitskey Gy. u. 15.

Alakulás ideje

2002.01.19.

Átalakulás ideje

2013.01.19.

Engedélyszám

4.PK.60.047/2002/4 ill. 6.PK.60.047./2002/28.

Törvényszéki nyilvántartás

TE-3324

Adószám

18695979-1-13

Statisztikai szám

KSH azonosító 258806

Bankszámla szám

65100242-11069674 Pátria Takarékszövetkezet Csömöri kirendeltség

csomori_ote

Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (Csömöri KBPE)

A polgárőrök fő feladata az ország közrendjének és közbiztonságának segítése, ezenkívül a környezet- és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben, az ifjúságvédelemben és ismeretterjesztésben való önkéntes részvétel. Egyesületünk Polgárőr Tagozata jelenleg még alakulóban van.

Bővebben
Az egyesület elnökségi tagjai:
noi_arc
szoke_zoltan_150px

Bánhidi Ildikó

Elnök

info@csomorote.hu

Szőke Zoltán

Elnökhelyettes

info@csomorote.hu

  • Beszereztünk egy 1019 Mercedes típusú gépjárműfecskendőt, amit teljesen felújítottunk és az előírásoknak megfelelően felszereltünk.
  • 16 fő vett részt 40 órás tűzoltó tanfolyamon, ahol mindenki sikeres vizsgát tett, és az ott szerzett tapasztalatokkal önként veszünk részt Csömörön tűzmegelőzésben, és esetleges tűz esetén oltásban is nagy szerepet fogunk betölteni!
  • Beszereztünk támogatásokból egy defibrillátor készüléket, melynek elérhetőségéről a Relic-Őr Kft. együttműködési megállapodás alapján a nap 24 órájában gondoskodik. 15 fő újraélesztési és defibrillátor-használati képzésen vett részt.
  • Sikerült bemutatni tűzoltóságunkat különböző rendezvényeken: egy XVI. kerületi iskolában, a Csömöri Szüreti Mulatságon, a Csömöri Óvoda Mikulás napi ünnepségén és a Bulgárkertben.


  • Fő tervünk, hogy a megszerzett technikának, felszerelésnek és tudásunknak köszönhetően végre részesei legyünk Csömör tűzmegelőzésének, tűzvédelmének. Tavaszig szeretnénk megkötni a XVII. kerület és Gödöllő (OKF) tűzoltó parancsnokaival az együttműködési megállapodást.
  • Szeretnénk beindítani az ifjúsági és a diák tagozatunkat, ahol az ifjak egy előre elkészített és elfogadott tematika alapján képzésen és gyakorlaton vesznek részt. Ha sikerül beszereznünk egy kismotoros fecskendőt, akkor országos versenyeken indulhatnának a tagozatok, vihetnék Csömör jó hírét!